Mensen

Piet Coucke (° 1956, Roeselare)
was van 1993 tot 2001 lid van de priesterequipe van de Sint-Theresiaparochie en assistent van de lekenorde van de Karmel te Berchem. Sinds 2001 pastoor van de parochie en prior van de kloostergemeenschap. Hij geeft maandelijks lezingen rond Bijbel, kerkgeschiedenis en spiritualiteit.

Jos Rymen (° 1937, Grobbendonk)
is econoom van de kloosterprovincie. Hij geeft geregeld retraites zowel in de Karmel als erbuiten. Sinds 2003 is hij parochievicaris.

Paul Delmé (°1962),
was jarenlang karmeliet in Zepperen, sinds 2009 woont hij in Berchem en begon hij een apostolaat bij de zusters karmelietessen dat hem over de streep trok om zich tot diaken (2010) en priester (2011) te laten wijden.

Roeland Van Meerssche (° 1941, St-Niklaas)
is verantwoordelijk voor de zusters karmelietessen en de geassocieerde leken in de Karmel. Verzorgt regelmatig retraites. Hij werd in 2011 tot provinciaal van de Vlaamse Karmel gekozen.