Citeren

Abnormaal

“Wij moeten het ‘verschil’ maken.

Anders zijn dan een vereniging van niet-gelovigen. We zullen een beetje meer ‘abnormaal’ moeten willen worden in de ogen van de buitenwacht. Dat zijn we niet gewoon. Nog niet zó lang geleden was heel Vlaanderen katholiek. En wat katholiek was, dat heette normaal. Persoonlijk geloof, hoe belangrijk ook, leek ondergeschikt aan meedoen, geen uitzondering maken, u niet laten kennen.

Let wel, ook vandaag is er eenzelfde druk: om mee te doen, normaal te zijn, precies zoals vroeger. Alleen is normaal vandaag in geen geval nog katholiek of christelijk of gelovig. Integendeel.”

P.Piet tijdens het laatste “Breed Beraad” n.a.v. de visietekst van ons bisdom.

Opsteken, die opsteker!

Guur weer maar prima sfeer zaterdag in de tuinkapel. we zongen met z’n allen een lied om te beginnen, hoorden Paulus aan in zijn brief aan de Romeinen. Dat we wakker moeten blijven en hoorden hoe de bisschop de tekst commentarieerde naar onze situatie toe, want, zoals afgesproken, we deden een boekje open over de beleidsnota van de bisschop; zijn visietekst
Lees verder

Citeren

Dixit Augustinus…

Het zijn moeilijke tijden! Dat zeggen de mensen tenminste.
Laten we liever goed leven, dan worden de tijden vanzelf goed.
Wij zijn de tijden. Zoals wij zijn, zijn de tijden
dixit Augustinus (in 410)

Tijd van komen, tijd om te gaan!

Paul De BoisTwintig jaar terug , in 1993. We waren met twee: Paul en ik. “Hier zijn we dan, zei ik, zonder nadenken, in een opwelling; goed voor dertig jaar”. Maar nu gaat hij, tien jaar te vroeg, terug naar af. Opnieuw naar Brugge, waar we vandaan kwamen en tien jaar hebben gestudeerd, gewoond, geleefd.
Lees verder

Nieuw begin

Welkom op deze eerste pagina van onze vernieuwde webstek.
Dit nieuwe begin roept bij mij althans, meteen lente en mei op,
naar het woord van de dichter:
“een nieuwe lente en een nieuw geluid”
maar je kan je onmogelijk vergissen:
dit is november, -niet mei-.
Lees verder