Parochieteam

is een groep van vrijwilligers die rondom zich willen horen, zien en spreken om het beleid te blijven richten op uw welzijn én de eisen van het evangelie. Samen met de pastoor steken ze regelmatig de koppen bijeen. Ze willen vooral stimuleren, middelen zoeken om efficiënter te werken, wat er gebeurt evalueren en waar nodig bijsturen. Soms trekken ze zelf de kar, nemen het voortouw, zetten één of andere actie op touw maar gewoon hun schouders eronder steken mét de rest, dat is de gewone gang van zaken.

En dat zijn op dit moment P. Piet Coucke, Jacqueline Broos en Anamaria Torfs.