Pastores

Lang niet meer “uit den bloeyenden wijngaard”. Niet langer helemaal alleen, om herder te zijn, maar weldegelijk begaan met de in en de uit: dat elkeen hier z’n eigen stek mag vinden, z’n eigen zelf mag ontdekken, mag worden waartoe hij/zij geroepen is binnen het geheel. En dat dit geheel mag dienen, ook jou ten dienste mag staan.

Waren hier pastoor:

P. Chrisostomus, pastoor-stichter

P. Hubertus

P. Willem Colla

P. Willem Colla

P. Theodoor Boelen

P. Theodoor Boelen

P. Herman Hellings

P. Herman Hellings

P. Paul De Bois

P. Paul De Bois (1993-2001)

P. Piet Coucke

P. Piet Coucke (doet hetzelfde nu ietwat anders wellicht, en dat sinds 2001)Medepastores waren talrijker, vaak begaan met een of ander deelaspect. Eigenlijk zijn alle karmelieten die hier woonden dat, op de een of andere manier geweest.
P. Jos Rymen en P. Paul Delmé zetten die lijn nu verder.