Parochie

Sint-Theresia

Welkom op de webstek van onze parochie
(deel van de Pastorale Eenheid Damiaan),
waar we gemeenschap vormen
onder het motto:
leren wat ‘geloven’ met je doet.

Vakantieregeling


Eén keer om de zes jaar krijgen de karmelieten hoog bezoek vanuit Rome, een visitator komt dan de verschillende kloostergemeenschappen bezoeken. Daarom moesten we onze vakantie verplaatsen naar augustus. De rest kennen jullie wel…

Lees verder