Abnormaal

“Wij moeten het ‘verschil’ maken.

Anders zijn dan een vereniging van niet-gelovigen. We zullen een beetje meer ‘abnormaal’ moeten willen worden in de ogen van de buitenwacht. Dat zijn we niet gewoon. Nog niet zó lang geleden was heel Vlaanderen katholiek. En wat katholiek was, dat heette normaal. Persoonlijk geloof, hoe belangrijk ook, leek ondergeschikt aan meedoen, geen uitzondering maken, u niet laten kennen.

Let wel, ook vandaag is er eenzelfde druk: om mee te doen, normaal te zijn, precies zoals vroeger. Alleen is normaal vandaag in geen geval nog katholiek of christelijk of gelovig. Integendeel.”

P.Piet tijdens het laatste “Breed Beraad” n.a.v. de visietekst van ons bisdom.

Reacties zijn gesloten.