Amen & Uit (een vervolg)

Affiche Amen en Uit
Al gaat het in het laatste boek van de Bijbel wel degelijk over geschiedenis, hoe die zich ontwikkelt en waar die op uitloopt, dit is geen profetische journalistiek. Hier wordt niet geopenbaard wanneer precies de wereld zal vergaan of hoe het einde zich zal aankondigen, nee, het is de openbaring van Jezus Christus.

Er staan verschrikkelijke dingen in dit boek, even verschrikkelijk als het nieuws, elke avond op TV. De Apocalyps kan je angstig maken maar is desondanks als troostboek bedoeld. Voor christenen van alle tijden die de juiste keuze maken en die trouw blijven. Ten einde toe!

We lezen samen de Apocalyps elke donderdag van 14 u. tot 16 u. o.l.v. P. Coucke in het Huis van de Parochie, Grote Steenweg 648A, 2600 Berchem.

De precieze datums vind je in de agendaVoor meer inlichtingen: bel 03/449.95.46 of 0484/66 31 42.

Reacties zijn gesloten.