Citeren

Boete…

Toen ik er eens over mopperde hoe ik verplicht was vlees te eten en geen boete kon doen, hoorde ik een die zei dat daar verdriet over hebben, meer spreekt van eigenliefde dan van verlangen naar boete Teresa van Avila; … Lees verder

Bij Mozes op schoot

Begin of “Genesis” We zeggen “Mozes” maar bedoelen natuurlijk de boeken die hij schreef. De eerste vijf van het Oude Testament. Pentateuch voor wie Grieks spreekt, Torah voor wie het houdt bij het Hebreeuws. … Lees verder

Citeren

Leerling van Jezus

Wat het betekent leerling van Jezus te zijn ? Het is anderen helpen Jezus te kennen, lief te hebben en te gehoorzamen. Mc Clung

Citeren

De Levende Christus

Het Christendom zonder de Levende Christus is onvermijdelijk een christendom zonder navolging (van Christus) en Christendom zonder die navolging is altijd een Christendom zonder Christus. Wat overblijft is een abstract idee, een mythe… Dietrich Bonhoeffer.

Citeren

Parochie

Een christelijke geloofsgemeenschap, – zeg maar een parochie – heeft haar centrum, haar kern, haar midden, altijd en principieel buiten zichzelf. Bijgevolg; wanneer zij dichterbij haar kern is, is zij even buiten zichzelf. Henk de Roest

Citeren

Naar de kerk…

Het is niet zó dat mensen niet meer naar de kerk gaan omdat ze niet meer geloven. Precies het omgekeerde is waar: ze geloven niet meer… omdat ze niet meer naar de kerk gaan! G. le Bras socioloog