Vakantieregeling

Eén keer om de zes jaar krijgen de karmelieten hoog bezoek vanuit Rome, een visitator komt dan de verschillende kloostergemeenschappen bezoeken. Daarom moesten we onze vakantie verplaatsen naar augustus. De rest kennen jullie wel… … Lees verder

Liturgie in de Goede Week

Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen zijn sinds de liturgiehervorming drie dagen waarin lijden, sterven, grafrust en verrijzenis als één geheel, het gedenken van Jezus’ Pasen, zijn doorgang van dood naar leven wordt herdacht en wij maken die dagen samen … Lees verder