Een nieuw begin

Zo wezenlijk als het doopsel is, zó wordt het nooit meer opnieuw. Al kan de nood bestaan, het verlangen om tabula rasa te maken, en een nieuw begin te maken, om, wijzer geworden door het leven, te staan voor God die leven geeft, om jezelf, als dat maar kon, opnieuw uit zijn handen te ontvangen. Wat je zeer existentieel en persoonlijk kan voelen, op jezelf gericht, dat voelt de kerk als geheel evenzeer. Ook het geheel heeft nood aan een nieuw begin.

Dit nieuwe begin dat God ons geeft, een tijd van inkeer, van toekeer tot God en ommekeer naar elkaar, van horen naar de Schrift en in beweging komen, van belijden en eerste wankele stappen zetten wordt het best persoonlijk én binnen Gods gemeente gevierd.

  • Vieringen van een nieuw begin dus, twee keer in de loop van het kerkelijk jaar: in de advent en bij de voorbereiding op Pasen. Meestal zijn er meerdere priesters aanwezig, er wordt gezongen en gemusiceerd en ook de aanwezigen zijn uit meerdere parochies afkomstig.
  • Naast deze plechtige vieringen kan je altijd  afspraak maken bij één van de paters voor een persoonlijk biechtgesprek. Zeker op vrijdag (tussen 15.00 u. en 16.00 u.) is daar altijd iemand voor bereikbaar in de kerk (behalve in de maanden juni, juli en augustus).