Eucharistie

Vanouds gedenken christenen op zondag de eerste dag van de week, het verrijzen van Jezus, z’n gang door dood en graf en zijn redding uit de vergetelheid vandaan – de kern dus van elke eucharistie. Met een gedachtenismaal, met lezingen en getuigenis, met lied en muziek, met bidden en smeken, lof en dank. Een steeds weerkerend treffen is dat, met aandacht voor elkaar en ruimte voor God.

Raadpleeg voor het concrete liturgische aanbod steeds de agenda. In normale omstandigheden vieren wij eucharistie:

    • ’s Zondags om 10.30 u. met een mis waarin het gregoriaans met orgel en muziek uit de brede oecumene een verbond aangaat. Trefpunt voor de bredere gemeenschap met koffie ná.
    • Op feestdagen (Kerstmis, Allerheiligen, O-.L-.H. Hemelvaart, O.-L.-Vr. Hemelvaart, maar ook Pasen en Pinksteren) vieren we op de vooravond, in de Tuinkapel, de vigilie (lezingen, gezangen, psalmen en eigen predikatie.)
      De dag nadien is er één enkele mis om 10.30 u.

Op zondag is er bij elke eucharistie homilie. Daarboven is er ook van dinsdag tot en met vrijdag een stille mis (met korte homilie) om 8.30 u. in de Tuinkapel.
Mis

Verschillende stijlen dus, maar toch telkens weer dezelfde ingrediënten: geen gezwam en leeg gepraat, persoonlijke betrokkenheid, respect voor de concrete gemeenschap die samen komt, respect voor het eigene van de liturgie dat ons op God wil richten, en omvormen wil tot zijn gemeente. Klassiek dus, maar niet steriel, niet conservatief en niet wereldvreemd, maar betrokken én stijlvol tegelijk.
Geen enkele zondag is aan een andere, de volgende of de vorige gelijk, want telkens verschuiven de aandachtspunten, aangebracht door de lezingen en die kleuren op hun beurt weer muziek en homilie. Welke lezingen we nu zondag zullen horen, kan je nakijken in een volksmissaal – daar vind je ook inleidingen bij elke lezing – of opzoeken. Alle zondagen samen vormen het kerkelijk jaar dat begint met de Advent (4 zondagen ter voorbereiding van kerstmis) en eindigt met het feest van Christus Koning. Hét grootste feest in dit jaar is Pasen, ingeleid door Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag; dat zijn de drie dagen die het feest voorafgaan. Kerstmis daarentegen is zeker het meest geliefde hoogfeest. Op beide hoogfeesten loont het zeker de moeite tijdig de agenda na te kijken!

Omdat deze parochie ook een karmelitaanse kleur heeft, worden de grote Karmelheiligen hier op hun naamdag met glans en sfeer gevierd, wanneer hun feestdag op een weekdag valt. Alleen voor de patrones van de parochie maken we graag een uitzondering. Zij gaat, begin oktober, ook op zondag met de eer lopen.

Een gedeelde kerk ?!

Onze kerk is sinds enkele jaren ook centrum van een poolssprekende gemeente, die hier van heinde en ver bijeenkomt. Hun diensten zijn uiteraard in het Pools.