Fouten & Goede Daden

Ik geloof dat ook onze fouten en vergissingen zin hebben
en dat het voor God niet moeilijker is deze te gebruiken
dan de daden waarvan wij denken dat ze goed zijn.

D. Bonhoeffer
1942-43

Reacties zijn gesloten.