Geloof inzingen

Zingen is tweemaal bidden, en met z’n tweeën zingen brengt je op een viervoud van wat je anders alleen moet klaren.

Door te zingen krijgt geloven meer glans, er valt ons licht te binnen en we worden ons bewust van de “lof Gods”, het hart toch van ge-lo-ven!

Je kan zingen omdat je met je lof geen blijf meer weet, maar misschien komen er ook momenten dat je noten, sfeer en mensen, muziek en instrumenten goed gebruiken kunt om je geloof in te zingen, opdat je veerkrachtig blijft.

Cantor

Zangmeester(es) is Jacqueline Broos (°1963); ze vertolkt de antwoordpsalm in de zondagse eucharistie, staat in voor de nederlands-gezongen stukken, gaat de vesper en het morgengebed vocaal voor en dat doet ze ook bij begrafenis en doop, bij ziekenzalving en huwelijk.

Jacqueline Broos behaalde eerste prijzen viool en kamermuziek aan het Lemmensinstituut, volgde nadien nog verschillende vervolmakingscursussen.

Nadien volgde ze de theoretische opleiding tot pastorale werkster.

Organisten

Willem Van de Weerd

Hoewel de “notenfamilie” slechts zeven leden telt, hebben die – na een korte wiskundige omzwerving – het professionele leven van Willem Van de Weerd bepaald.

Studies aan de Koninklijke Muziekconservatoria van Gent en Antwerpen leverden verschillende eerste prijzen en getuigschriften op in theoretische en uitvoerende disciplines.

Het resulteerde in een hoofdopdracht als muziekpedagoog, voornamelijk én met volle overtuiging, als leerkracht muzikale opvoeding en esthetica in het secundair onderwijs – met als uitvloeisel vele voordrachten en publicaties rondom klassieke muziek.

Natuurlijk moet het aspect uitvoerend musicus mee in de carrière-korf, met het orgel als voornaamste speler. De eerste echte “organistenfunctie” was titularis in de Sint-Rochuskerk te Deurne. Na ettelijke jaren van toegewijde inzet gekoppeld aan organistieke “depannages” in andere kerken en concerten in binnen- en buitenland werd de drang naar dirigeren te groot en bouwde Willem Van de Weerd een carrière uit als koordirigent waarin hij hoog niveau nastreefde, gekoppeld aan concertreizen binnen en buiten onze landsgrenzen en CD-opnames.

Cirkels zijn echter rond, ook in deze loopbaan en na een campanologische (beiaard) zijstap kwam het orgel terug op de eerste plaats. Gedurende al die jaren was echter de band met de Sint-Theresiaparochie blijven bestaan en stelde zich opnieuw de opportuniteit om titularis-organist te worden. En zo geschiedde….. met het grootste plezier.

Paul Dinneweth

Paul Dinneweth is onze vorige titularis-organist, maar is ook nu nog bij gelegenheid aan één van onze orgels terug te vinden.

Meer informatie over Paul is te vinden op de site van deCHORALE.

Orgels

Op de westelijke orgeltribune bevindt zich het D’Hondt-orgel uit 1955. Op het koor staat het Bruggeman-Baert-orgel.