Getijden

Of de heiliging van de uren.
Is gewoon, als groep, voor God gaan staan de dag door en dat vorm geven door even stil te houden: bewust te worden wie Hij voor ons is, en wat wij voor Hem kunnen worden in ons omgaan met elkaar, in ons omzien naar de wereld, ons werk, onze relaties.
De dienst duurt 20 minuten: er wordt een psalm gebeden, een loflied gezongen, een bijbeltekst wordt voorgelezen en er wordt tijd gemaakt om die te herkauwen, te overdenken, te smaken, maar alles begint met de hymne: alle eer aan Hem die ons doet zijn.

Wanneer?

 • Dagelijks van dinsdag tot en met vrijdag, ‘s morgens na de eucharistie (9 u. – 9.20 u.)
 • ’s Zaterdags om 8.30 u.
 • op woensdag en vrijdag om 17 u.: de vesper.

De vrijdagvesper is een uitgebreide vesper. Er wordt wat langer ingegaan op de Psalm. Er is een lichthymne vooraf, kaarsen, wierook en orgel geven er iets feestelijks aan.

Zo is er ook de vastenvesper mét een stuk klassieke religieuze muziek (Musica pro Deo) erbovenop, gevolgd door een gemeenschappelijke maaltijd en korte bewustmaking die verband houdt met actualiteit en inzet.

Ziekenvesper: eenmaal in de maand, doorgaans de derde woensdag van 17 u. tot ongeveer 17.30 u. horen we het Woord, zingen we de psalmen en gaan we dieper in op de zorg en het omgaan met zieken, ziekte en lijden. Steevast worden de zieken die we meedragen met name genoemd; we brengen hen voor God in volgehouden smeekgebed.

Stilteviering

Zo onopvallend en dievelings als stilte is en stilte valt, nooit laat ze na om indruk te maken. Staan voor Hem maakt stil, en stilte voert spontaan naar Hem.

Wanneer ?

 • Na elke communie
 • Voor elk gebed in de eucharistie
 • Na elke homilie
 • Bij elke voorbede
 • Aangehouden na de bijbellezing van de getijden
 • “Viering” kan stilte maar worden als ze net wat langer duurt. Dat hopen we te doen, een half uur lang, na elke vesperdienst op woensdag en vrijdag.

Angelus

Dat God zich laat vinden in een mens en dat ook wij voor elkaar heil kunnen bewerken, dat gedenken we dagelijks. We keren ons daarbij tot Maria, herinneren ons haar openheid, haar moed, dat ze aanspreekbaar bleef en antwoord gaf, meeging en sterk was in haar gegevenheid.

Wanneer ?

 • Na elk morgengebed
 • Na de stilte die volgt op de vesper.