Halleluja !

Die om ons en onze zonden
in de dood gebonden lag,
is opgestaan met groot gezag
Christus heeft overwonnen !
Laat ons dan loven God de Heer
en zingen: halleluja !

Geen mens die de dood bedwingen kon,
geen enkel mens op aarde:
dat kwam omdat wij man voor man
verstrikt in zonden waren.
Zó kreeg hij ons in zijn macht
en heeft hij ons in zijn gebied gebracht
en hield ons daar gevangen. Halleluja !

Het was een strijd sinds lang voorzegd
die dood en leven streden.
Nu is, Godlof, het pleit beslecht.
Christus, ons leven, is onze vrede.
Hij die onze bondgenoot werd,
heeft in Zijn dood de dood voor ons verslagen.
Halleluja !

Ziet nu, die ’t ware Paaslam is
waarvan wij moeten leven,
die aan het kruis, in duisternis
zichzelf heeft prijsgegeven.
Zijn bloed is aan onze deur,
niet langer oefent de dood zijn terreur,
verslagen is de mensendoder.
Halleluja !

Christus is verrezen !
Ja waarlijk !
Hij is verrezen !


Aan u allen
een zalig en gezegend Pasen !

Reacties zijn gesloten.