Heden

Ons werkterrein ligt ver uiteen.
Bij sommigen is het ook sterk versnipperd en wordt alles van dag tot dag, van uur tot uur verkaveld en afgemeten, met veel hossen en draven tussenin.
Wat we samen hebben, moet dus vooral geestelijk zijn, ook al komen ook daar weer verschillende accenten in voor, naar gelang karakter en persoonlijkheid.

Van tijd tot tijd vinden we elkaar in levende lijve: meestal voor de eucharistie of rond de tafel. We houden regelmatig kapittel om elkaars wel en wee te beluisteren en de lopende gang van zaken te evalueren.
We vinden elkaar in gebed: bij lauden en vesper .
En we maken ook tijd voor gewoon ontspanning samen.