(Her)abonnering parochieblad

Kerk en Leven
De maand oktober is weer bijna halfweg, dus wordt het stilaan tijd voor de (her)abonnering op het parochieblad.

We hopen dat u dat zal doen, want we proberen elke week van de plaatselijke bladzijden stevig werk te maken: we vertellen wat er reilt en zeilt in onze pastorale eenheid, de heilige Damiaan, én we brengen u in woord en beeld nieuws uit onze eigen geloofskernen. In de tweede katern brengen de medewerkers van Kerk & Leven nieuws uit ons bisdom, uit Vlaanderen en uit de wereldkerk.

De prijs van vele producten is na de coronacrisis ferm de hoogte in gegaan. Het parochieblad ontsnapt er niet aan… Toch hopen we u in 2024 tot onze lezers te mogen rekenen, en dat voor de prijs van 60€.

Bent u al abonnee, dan krijgt u eerstdaags een persoonlijke brief in de bus, en kan u gebruik maken van het bijhorend overschrijvingsformulier met gepersonaliseerde gestructureerde mededeling. Nog geen abonnee ? Schrijf dan de 60€ over op rekening BE43 4118 0098 7101 op naam van STVICA 1102A Ber OLV Midd. Parochieblad.

Van harte dank bij voorbaat!

Mia Verbanck (OLVM), pater Piet Coucke (STT) en Luc Vanlaerhoven (Oud-Berchem)

Bericht op 30/10 ontvangen van Uitgeverij Halewijn:

Wegens onverwachte vertraging bij de externe partnerfirma die instaat voor het drukken en verzenden van de abonneringsbrieven zullen de Kerk & Leven-abonnees hun abonneringsbrief ten vroegste vanaf 6 november ontvangen. In elke brief wordt als nieuwe uiterlijke betaaldatum 17 november vermeld.

Reacties zijn gesloten.