(Her)abonnering parochieblad

De herfst is duidelijk in het land, en Allerheiligen staat voor de deur. Dan moet het tijd zijn om uw abonnement op het parochieblad te hernieuwen!

52 weken lang houden we u via Kerk & Leven (zoals het officieel heet) op de hoogte van wat reilt en zeilt in onze parochie. We kondigen aan wat op stapel staat, en brengen achteraf uitgebreid geïllustreerd verslag. Pater Piet schrijft op tijd en stond zijn bedenkingen en oproepen neer, en door de antwoorden op zijn maandelijkse vragen leren we onze mede-parochianen steeds beter kennen.

En dat is nog maar het parochiale nieuws. Op de eerste vier bladzijden leest u ook wat er elders in onze Pastorale Eenheid te gebeuren staat. En verderop vindt u het belangrijkste nieuws uit ons bisdom, de Vlaamse en de wereldkerk.

Wilt u dat in 2021 missen ? Nee toch ? Laat er dan geen gras over groeien, en regel zo snel mogelijk uw herabonnering – bij voorkeur via overschrijving.
Was u in 2020 al geabonneerd, dan krijgt u eind oktober al onze oproep met overschrijvingsformulier in de bus.

Let er alleszins op dat u het juiste rekeningnummer BE 43 4118 0098 7101 (KRED BEBB) gebruikt, op naam van STVICA 1102A Ber OLV Midd. Parochieblad (waarbij STVICA staat voor Stichting Vicariaat Antwerpen).

Ook dit jaar vragen we voor een gewoon abonnement ongeveer de kostprijs die uitgeverij Halewijn ons aanrekent: voor 40 € kan u weer elke week op dit blad rekenen.
Wilt u de parochiale werking ook nog een financieel steuntje in de rug geven ? Kies dan voor een steunabonnement vanaf 41 €.

Mogen wij u ook volgend jaar tot onze lezers rekenen ? Alvast bedankt !

Reacties zijn gesloten.