Kerkraad

is een Belgisch orgaan, bepaald door de grondwet en teruggaand op de Franse tijd en keizer Napoleon. Zij trekken zich het materieel beheer van de parochie aan; eigendom, onderhoud, lonen en wedden, huurkosten, subsidies, inkomens en uitgaven, het hele santenkraam van berekenen en administratie, waar ook een parochiekerk niet buiten kan.
De zeer concrete werking van de kerkraad wordt van rechtswege voorgeschreven, ook het aantal vergaderingen, net zoals de relaties met Bisdom en Rijk.

Elk jaar maken zij de begroting op voor het jaar dat komt, en die wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de stad Mortsel en de stad Antwerpen. Zo zorgen zij ervoor dat we geen koude voeten krijgen en het hoofd toch koel blijft, al zit de kerkraad zelf er niet bepaald warmpjes in.
Ze kunnen hun opdracht dan ook alleen vervullen als ook jij je bewust blijft: “Koken kost altijd geld.”
Zetelen vandaag in de Kerkraad:

  • Piet Coucke, aangestelde van de bisschop
  • Marc Van Den Sande, Voorzitter
  • Marc Andries, Secretaris
  • Wilfried De Backer, Schatbewaarder
  • Jan Meesters, Lid
  • Aldona Kuczynska, Lid