Kerstbrief

Kerststal
Waar je aandacht ook naartoe getrokken wordt, dezer dagen: komt er opnieuw een kerststalletje in de huiskamer of liever nog eens gewoon een echte boom, hapjes met kerstavond en wie nodigen we erbij uit, Kerstmis zal niet helemaal uit je gedachten zijn, of het land nu “op-slot” blijft of niet. Maar corona zal daar ook zijn, zeker weten! De situatie ziet er immers nog altijd maar weinig rooskleurig uit en je vraagt je inmiddels wel eens af waar dat zo genoemde “gezond verstand” nu is gebleven. Immers, elkeen vecht voor de beste brokken en zijn eigen groot gelijk.

Maar als christenen kunnen we en willen we de gemeenschap – dat zijn vele naasten samen – liefhebben. Daartoe krijgen we de kracht, als we er tenminste om vragen. Het zal je dan ook niet verwonderen dat wij, in Theresia, niet zullen ingaan op de mogelijkheid om straks een kerstviering met 15 mensen te organiseren. Alleen voor de gladde jongens (en meisjes) misschien? Voor de jongsten of de oudsten? Allicht voor wie het dichtst bij de kerk wonen of juist het verst? Voor wie alleen kerstmis moet vieren of voor die paar families die er met z’n allen willen bij zijn? Je merkt het: zoiets schept alleen frustratie en brengt verdeeldheid in plaats van vrede.

Wij zijn het hier al jaren gewoon om met z’n allen Kerstmis te vieren, één feestelijk geheel waarbij allen worden uitgenodigd en niemand buiten moet blijven. De corona maatregelen laten het ons niet toe zoiets te regelen. Alleen de Theresia-kapel kan geopend blijven op de normale uren. We zullen zorgen voor een extra kerst-gevoel erbij en durven te hopen dat ook wie gewoon thuis (voor de buis?) blijft in gebed en aandacht verbonden blijft met de hele gemeente.

In die geest wens ik jou van harte een Zalig Kerstfeest!

P. Piet

Reacties zijn gesloten.