Volwassenenvorming

Bijbel

Hagenpreek

De oudste hagenpreken werden in het veld gehouden, te midden van gewone mensen met gewone mensenvragen. Dáár werd gezocht naar houvast, daar werden sporen aangewezen die naar God wijzen: in de Schrift.
De Schrift, de vragen, de vrijheid van onderzoeken, van vraag en wedervraag én de vreugde om wat gevonden wordt, samen. Dat is de Hagenpreek, het hele jaar door.

Een cursus ex-cathedra, met vraag en antwoord.

Vrije bijdrage
Lesgever: P. Piet Coucke
Koffie: Suzanne Vogels en Jacqueline Broos
Wekelijks op donderdag van 14.00 u. tot 16.00 u., maar niet tijdens de schoolvakanties.

Uitstap naar Bijbels openluchtmuseum te Nijmegen

Uitstap naar Bijbels openluchtmuseum te Nijmegen

Profetenschool

Waar het leven op de Bijbel wordt gelegd,
waar elk voor zich dat probeert, waar je zelf leert zien wat er nu precies staat, waar het over gaat,
waar je vragen toelaat en naar antwoorden loopt te zoeken, om nadien met elkaar te delen, ook wat de tekst jou persoonlijk doet, of wat hij met je aan wil vangen,
zonder dat iemand meer specialist is dan de ander,
voor iedereen die zichzelf kent en nog beter wil kennen,
voor al wie lezen kan om het woord tot leven te wekken én het leven te verbinden met het woord.

Zonder bijdrage,
zonder lesgever

Kerkgeschiedenis

Mensen van de Weg

Als remedie tegen de angst of ter bescherming voor de toekomst. Immers: wie z’n verleden is vergeten, wordt door de toekomst overvallen. Of doodgewoon om de rode draad te herkennen en het tijdsgebondene niet reuzengroot te maken, om het onderscheiden te leren of om inspiratie op te doen.
Echt waar; als je de wortels water geeft, geniet heel de boom ervan.

Vrije bijdrage
Lesgever: P. Piet Coucke

Mensen van de Weg

Sprekers uit de oecumene

Omdat kerkgeschiedenis over de tuintjes, de afrastering, over hekken en sloten springt en de hele kerk aangaat, omdat historische kritiek wint als je verschillende standpunten hoort. Daarom, en om nog andere redenen wellicht, nodigen we, in de kantlijn van de cursus kerkgeschiedenis sprekers uit de oecumene uit.

Bijdrage: 5 € per avond

2002-2003: Luister van Byzantium

2002-2003: Luister van Byzantium

2004-2005: Catholica

2004-2005: Catholica

 

Bewogen bewegers

In een vastenprogramma waar de deuren naar buiten wijd open worden gegooid, naar wat maatschappelijk beweegt, om de nood te leren zien, om een oordeel te vormen, om te zoeken naar een antwoord, opdat het ons omvorme, wat we leerden – opdat het handen en voeten mag krijgen.

Zó kwamen hier al langs:

  • Ethisch beleggen
  • Wereldwinkel en eerlijke handel
  • De Ecologische Voetafdruk
  • De Vredesbeweging en –spiritualiteit
  • Integratie en Inburgering
  • Dierenwelzijn
  • Evangelisatie.

In het kader van een Mager Maal, aansluitend op de vastenvesper net zo lang als de vasten duurt, elke vrijdag tussen 17 u. en 19 u.
Een programma voor het jaar dat komt ligt voor je klaar bij de aanvang van de vasten.