Lidmaatschap

U weet dat wij in deze parochie “elkaar willen zien staan”? Op ooghoogte willen komen? Zó dat we, verder dan van gezicht, elkaar ook bij name gaan kennen, zó dat we ook aan te spreken zijn, als iets ons bevalt of zorgen geeft? Maar… misschien wist u daar niets van, hoort u dat alles voor het eerst. Daarom willen wij u welkom heten.
Welkom dus, in de kring van hen die weten.

U weet dat allerlei omstandigheden het ons makkelijker maakten, vroeger, om u minstens met name te kennen? Toen parochie duidelijk begrensd was en iedereen binnen die grenzen er so wie so bij hoorde? Willens, nillens!
Wij hielden ook lijsten bij van mensen die gingen en kwamen, van wie ziek waren, omdat hij of zij in een katholiek ziekenhuis was opgenomen.

U weet dat het er vandaag de dag anders aan toe gaat? De wet op “privacy” verbiedt om het even wie, uw naam zomaar op te nemen. Daar geeft u en u alleen de toestemming toe.
Bovendien: steeds meer mensen kiezen nu zelf of ze “kerken” en waar ze dat het liefst willen doen. Smaak en sfeer, interesse en aanbod zijn veel belangrijker geworden dan de grenzen ooit waren. En van ziekenhuizen horen we allang niets meer.

Daarom is er onderstaand formulier om u te vragen, vrijwillig lid te worden van deze parochie, als u dat zelf goed vindt of graag wilt.
Ook al woont u op 15 km van deze kerk, ook al kerkt u hier sinds jaar en dag, wij willen van vooraf aan beginnen of opnieuw verdergaan. Elkaar met name leren kennen. Dan kunnen we u ook verwittigen, aanspreken, beter leren kennen, beter dan alleen van gezicht. Wie zich laat inschrijven, zal van dan af echt tot de parochie horen. Die hoort dan ook van ons.

U weet dat wij uw informatie voor onszelf houden en ook moeten houden?
Niemand anders krijgt die onder ogen dan het parochiesecretariaat.
Beschouw dit maar als een uitnodiging, een kans, een uitgestoken hand.
Vul het formulier in en klik op Verzenden. Tot gauw!

  Straat / huisnummer / bus (verplicht)

  Postcode & woonplaats (verplicht)

  Tel.

  E-postadres

  Geboortedatum (verplicht)

  Kopieer de tekst (spam-beveiliging)

  captcha