Liturgie in de Goede Week

Goede WeekGoede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen zijn sinds de liturgiehervorming drie dagen waarin lijden, sterven, grafrust en verrijzenis als één geheel, het gedenken van Jezus’ Pasen, zijn doorgang van dood naar leven wordt herdacht en wij maken die dagen samen mee, vanaf de vooravond: de avonddienst van Witte Donderdag tot en mét de Paaswake met liturgie, samen breken van het woord, samen maaltijd houden en uitwisselen over wat Pasen met ons doet.

Open voor iedereen die deze dagen bewust wil meemaken.

Zondag (25 maart) Palmzondag
om 10.30 u.: Dienst met palmwijding en processie in de kerk.

Dinsdag (27 maart)
om 8.30 u.: Eucharistie met aansluitend morgengebed
om 15 u.: Viering van een nieuw begin

Woensdag (28 maart)
om 8.30 u. Eucharistie met aansluitend morgengebed
om 17 u. Vesper

Donderdag (29 maart) Witte Donderdag
om 8.30 u. Gezongen getijdengebed
om 17 u.: Dienst van Witte Donderdag met voetwassing en processie naar het rustaltaar in de tuinkapel. Daar is gelegenheid tot stil gebed.

Vrijdag (30 maart) Goede Vrijdag
om 8.30 u.: Klaagliederen van Jeremia en gezongen morgengebed (tuinkapel)
om 15 u.: Liturgie van Goede Vrijdag

Zaterdag (31 maart) Stille Zaterdag
om 8.30 u.: Klaagliederen van Jeremia en gezongen morgengebed (tuinkapel)
om 20.30u.:Paaswake

Zondag (1 april) Paasdag
om 10.30 u.: Gezongen eucharistie

Maandag (2 april) Paasmaandag
om 10.30 u.: Gezongen eucharistie (tuinkapel)

PS. Je kan ook het overzicht van de liturgie van de Goede Week in de parochies van de Federatie Berchem raadplegen.

Reacties zijn gesloten.