Maakt het een verschil?

Geloven of gewoon als iedereen… leven? overleven? bestaan?
En zo ja: wàt maakt dan het verschil? Wàt maakt het leven als gelovige nu anders of lijkt het alleen maar anders en is er geen verschil?

Met deze vraag zijn we begin oktober van start gegaan. We gaan te rade in de Bijbel, we zoeken naar het wezen en leren verschillende vormen van christelijke spiritualiteit kennen en van die “christelijke spiritualiteit” verkennen we de rijke geschiedenis in oecumenisch perspectief.
De lessen hebben wekelijks plaats op donderdagnamiddag van 14 tot 16.30 uur, en worden onderbroken door een koffiepauze. Pater Piet is onze gids.

Aansluitend zoeken we gastsprekers uit de oecumene. Ze behandelen uitvoeriger, vanuit hun eigen gezichtspunt, thema’s en figuren die in de lessen reeds ter sprake kwamen op een wisselend moment (dag en uur wordt door de spreker zelf bepaald).

Alles vindt plaats in de tuinkapel. Verdere informatie via 03 449 95 46 of 0484 66 31 42.

Reacties zijn gesloten.