Mensen

Jos Rymen (° 1937, Grobbendonk)
is econoom van de kloosterprovincie. Hij geeft geregeld retraites zowel in de Karmel als erbuiten.

Piet Coucke (° 1956, Roeselare)
sinds 1993 lid van de priesterequipe van de Sint-Theresiaparochie. Hij geeft maandelijks lezingen rond Bijbel, kerkgeschiedenis en spiritualiteit.

Paul Delmé (°1962)
was jarenlang karmeliet in Zepperen, sinds 2009 woont hij in Berchem en begon hij een apostolaat bij de zusters karmelietessen dat hem over de streep trok om zich tot diaken (2010) en priester (2011) te laten wijden.