Naar de kerk…

Het is niet zó dat mensen
niet meer naar de kerk gaan
omdat ze niet meer geloven.
Precies het omgekeerde is waar:
ze geloven niet meer… omdat
ze niet meer naar de kerk gaan!

G. le Bras
socioloog

Reacties zijn gesloten.