Nieuw begin

Welkom op deze eerste pagina van onze vernieuwde webstek.
Dit nieuwe begin roept bij mij althans, meteen lente en mei op,
naar het woord van de dichter:
“een nieuwe lente en een nieuw geluid”
maar je kan je onmogelijk vergissen:
dit is november, -niet mei-.

Het nieuwe begint zoals de dag begint:
te midden van de nacht, in volle duisternis.
Zó begint het nieuwe liturgische jaar.
>Zo begint elke geestelijke vernieuwing.
Iets of iemand raakt ons aan, maakt ons bewust van leegte of verveling;
de matte grijsheid van kerende nachten en dagen, weken en maanden.
Iets of iemand, een wind die waait, een blad dat keert, een woord dat valt en blijft klinken, de tonen van een lied, of een gezicht dat zich naar jou keert,
doet je weer hopen, verlangen, verwachten.
En zo begint elk nieuw begin.
Ondanks dát en dát in al wat was, of moet ik zeggen,
dank zij al wat ten treure was,
keert zich iets in ons
en wacht,
alsof het zeker is,
alsof het bij voorbaat al gegeven is
dat het komt
en zal zijn.

Pater Piet

Reacties zijn gesloten.