Liturgie in de Goede Week

Goede Week

Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen zijn sinds de liturgiehervorming drie dagen waarin lijden, sterven, grafrust en verrijzenis als één geheel, het gedenken van Jezus’ Pasen, zijn doorgang van dood naar leven wordt herdacht en wij maken die dagen samen mee, vanaf de vooravond: de avonddienst van Witte Donderdag tot en mét de Paaswake met liturgie, samen breken van het woord, samen maaltijd houden en uitwisselen over wat Pasen met ons doet.

Open voor iedereen die deze dagen bewust wil meemaken.

Lees verder

(Her)abonnering parochieblad

Kerk en Leven
Vanaf november slaan de parochies Onze-Lieve-Vrouw Middelares, Sint-Theresia en oud-Berchem (Sint-Willibrordus en bijkerk Sint-Hubertus) de handen in elkaar en maken samen één editie van het parochieblad.

Begin november vinden alle abonnees van deze parochies een uitnodiging tot herabonnering in hun brievenbus. De brief komt rechtstreeks van Uitgeverij Halewijn.

Lees verder

Paastriduüm

Vasten
Met Palmzondag zijn we aan de Goede Week begonnen. Het volledige liturgisch aanbod vind je in de agenda. Laten we er samen een deugddoende Paastijd van maken!

Vastenliturgie

Vasten

Op woensdag 2 maart begint de Vasten. Om ons samenkomen in deze periode niet te beperken tot alleen de zondag en ook in de week bijeen te komen op die dagen die vanouds onthoudingsdagen waren in de vasten, nodigen we je elke woensdag en vrijdag (tot in de Goede Week) uit in onze kerk. Het volledige liturgisch aanbod vind je in de agenda.

Laten we er samen een deugddoende vastentijd van maken!

(Her)abonnering Parochieblad

We willen jullie ons parochieblad Kerk & Leven van harte aanbevelen. Elke week maken we immers werk van een stevig inhoudelijk aanbod op onze eigen parochiebladzijden.

Het parochieblad houdt je – samen met de website – op de hoogte van wat er bij ons leeft. Halewijn verzorgt de overige pagina’s.  Je vindt er verdiepende artikels en nieuws uit de Vlaamse kerk en de wereldkerk.

Lees verder