Op weg naar een pastorale eenheid: zin om te Hobekiwiën?

LogoEen uitnodiging voor alleman, maar vooral voor u.

Al gehoord van een ‘pastorale eenheid’ kortweg PE? Een ‘pastorale eenheid’ gaat over het nieuwe netwerk dat nodig is om te werken aan een kerkgemeenschap met toekomst. We hebben het hier dus niet over de fusie of samensmelting van parochiekernen. We hebben het hier evenmin over de bestemming en het gebruik van de parochiekerken. Wat ons hier ter harte gaat, is de zorg voor een vitale en aantrekkelijke geloofsgemeenschap, waaraan alle betrokken personen en groepen hun medewerking kunnen verlenen. In dat licht moeten we de ‘pastorale eenheid’ zien .

Vanaf de lente 2016 zullen in Berchem, Wilrijk, het Kiel en Hoboken door deken Ronald Sledsens alle mensen uitgenodigd worden die zorgzaam zijn op de verschillende domeinen van de pastoraal. Het gaat dus duidelijk niet alleen om mensen in parochies, maar evengoed in kloosters, ziekenhuizen, scholen, encountergroepen, jeugdgroepen, gespreksgroepen of wat dan ook.
Voorlopig zal die Pastorale Eenheid (PE) de naam “Hobekiwi” krijgen, wat betekent: de parochies van Hoboken, Berchem, Kiel en Wilrijk.

Het moet van in ’t begin de bedoeling zijn dat de pastorale eenheid wordt gezien als een kans om vanuit de basis verband te zoeken met elkaar. Al zijn mensen in kerkverband vaak op vele domeinen actief, toch is het meestal zo dat hun hart het meeste uitgaat naar één of twee zaken. Naar het voorgaan in gebed en het tegelijk meewerken aan ziekenzorg bijvoorbeeld of naar het klussen in het jeugdlokaal en het tegelijk catechist zijn voor de vormelingen. Of gewoon hun hart ligt in één ding: lector zijn, de rekening van de parochie bijhouden, broodjes smeren voor een uitvaartmaal enz. Het is ook niet de bedoeling van iedereen tegelijk uit te nodigen. We zullen werken met 4 verschillende groepen of “layers”.

Per layer zal de deken twee halve zaterdagvoormiddagen met stevig ontbijt inrichten, waarop verantwoordelijken en vrijwilligers worden samengebracht. De bedoeling van deze samenkomsten is: elkaar informeren, elkaar ontmoeten in vriendschap, zich realiseren dat op vele plekken in de PE mensen met hetzelfde bezig zijn, maar ook vele mensen met andere dingen die we nog onvoldoende kennen. En bovendien van elkaar leren en ervaringen uitwisselen. En misschien hier en daar een afspraak maken.

Wat zijn nu die 4 layers:

1.Liturgie en gebed: Dit is voor mensen die te maken hebben met liturgie of gebed, in kerken, rusthuizen, ziekenhuizen, kloosters, gebedshuizen, scholen, bewegingen of gemeenschappen …

2.Verkondiging en catechese: voor mensen die zorgen voor catechese van 1ste communie, vormsel, huwelijk, gespreksgroepen, Bijbelgroepen, leerkrachten uit het 2de leerjaar basisonderwijs …

3. Diaconie en solidariteit: voor mensen die bezig zijn met armoede, welzijnsschakels, vluchtelingen, WZZ – BD, ziekenzorg, rouwzorg, jeugdbewegingen, school en armoede, permanentiediensten, beheerders parochiezalen, leerkrachten godsdienst secundair onderwijs …

4.Financieel en materieel beheer: kerkraden, leden van vzw, mensen die de financiën behartigen, onderhoudsteams enz.

Het is niet de bedoeling naar al deze 4 groepen te gaan, ook al doet men al deze taken. Men kiest wat men het liefste doet. Maar geef a.u.b. uw naam, e-mailadres en telefoonnummer op voor één layer, maximum 2, en stuur dit naar Theo Decker (par.dvh@skynet.be). Geef ook duidelijk op voor welke layer je uitgenodigd wil worden. Theo Decker is diaken van de parochie van de Verrezen Heer en werd door de deken gevraagd om federatiecoördinator te zijn voor gans Berchem tot op het moment dat de PE wordt opgericht.

Eind januari worden al de namen verzameld en doorgegeven aan onze deken Ronald Sledsens.
In de loop van volgend jaar zullen de eerste groepen uitgenodigd worden.

Heb je nog vragen:
Gerda Van Landeghem – gerda.vanlandeghem@telenet.be – 03 605 20 44
Theo Decker – par.dvh@skynet.be – 0472 85 72 50

Reacties zijn gesloten.