Open en leren van

De buurt

die belangrijk blijft, ook nu alles gaat verschuiven, omdat Sint-Theresia binnen handbereik en loopafstand voor wie het wil “de kerk” is en dat ook wil blijven.

Dat de communicatie over en weer anders en beter moet, is duidelijk. Ook daarvan willen we zeker werk maken.

Andere kerken

Oecumene is in Vlaanderen een luxeprobleem, aangezien we hier met z’n allen, ofwel niets ofwel katholiek zijn, belijdend katholiek of niet praktiserend katholiek.

Toch willen we hier de deuren openzetten voor andere christelijke spiritualiteiten, omdat we christen zijn, omdat we voor dezelfde uitdagingen staan en het goed is van elkaar te leren.

Daarom is de cursus kerkgeschiedenis oecumenisch opgevat, en komen er dus ook sprekers uit de oecumene. En hoe katholiek we ons geloof ook vieren, hier zingen we mekaars liederen. Van tijd tot tijd zijn we voor andere kerken gastheer.

We waren dat tot nu toe voor Anglicanen, Oud-Katholieken en Orthodoxen.

Andere godsdiensten / levensbeschouwing

We worden wie we zijn in openheid, in confrontatie, in dialoog met wie anders is en anders denkt. En wat we zelf doen, doen we heus niet altijd beter. Vandaar…

Dus roepen we op tot gesprek en samenwerking, ook met wie anders tegen dingen aankijkt.

"Gluren bij de buren"

“Gluren bij de buren” was ooit de titel van een parochiale uitstap. We bezochten onder begeleiding de Grote Moskee van Brussel en maakten kennis met de Hare Krsna in Durbuy. Met beide groepen raakten we verder in gesprek; met de Turkse moskee in de Generaal Drubbelstraat én de studenten van het Bhaktivedanta College. Onze Bewogen Bewegers waren niet allen katholiek, er waren ook vrijzinnigen en moslims bij.