Privacy

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vindt u hier de nodige coördinaten. Lees ook de visietekst over de AVG van onze Pastorale Eenheid.

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens

P. Piet Coucke
Adres: Grotesteenweg 646, 2600 Antwerpen
Tel:0484/66 31 42
E-mail: 0078@kerknet.be

Functionaris voor de gegevensbescherming

De secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie van België
Adres: Interdiocesaan Centrum vzw, Guimardstraat 1, 1040 Brussel
Tel: 02/507 05 93
E-mail: ce.belgica@interdio.be

Toezichthoudende autoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel: 02/274 48 00
E-mail: commission@privacycommission.be