Tijd van lezen

ParochiebladTijd van lezen,
tijd van … betalen.
Alles heeft zijn tijd.

Trouwe lezers hebben het zeker gemerkt: er wordt de laatste maanden echt werk gemaakt van ons Parochieblad. Dat er met verschillende mensen tegelijk over nagedacht wordt, laat zich merken.

Waarom we dat doen werd hopelijk ook alleen maar duidelijker: we willen informeren over wat komt en verslag geven van wat was, maar vooral beweging brengen in onze gemeenschap. We hopen met ons schrijven iets wakker te maken. Dat we elkaar zien staan, gaan kennen met name, begrijpen ook, dat we ook iets ondernemen ten bate van het geheel: in “onze pen klimmen”, voor onszelf antwoorden op de vragen uit het vraaggesprek of vanuit ons vakantieverblijf een kaartje sturen. Zo wordt het echt van ons, ons Parochieblad, wordt kerk verbonden met het leven dat wij leven, in goede én in kwade dagen.

Dáár is het ons om te doen, daar kunnen we met velen iets aan doen. Schrijven is zaaien, zoals ze in het Afrikaans zeggen over het radiobedrijf: ’n uitsaaidiens heet het daar. Of er ontvangst is, of de boodschap begrepen wordt, is een andere zaak.

Wij hopen het en durven u aan te raden opnieuw te abonneren of een abonnement te proberen.
Door 37 € (steun 40 €) over te schrijven op het rekeningnummer: BE48 7370 1210 4027 op naam van Jos Rymen, zijn wij week na week op post!

Reacties zijn gesloten.