Citeren

Fouten & Goede Daden

Ik geloof dat ook onze fouten en vergissingen zin hebben en dat het voor God niet moeilijker is deze te gebruiken dan de daden waarvan wij denken dat ze goed zijn. D. Bonhoeffer 1942-43

Citeren

Vredewens

Laat ons de zaadjes van vrede koesteren wanneer ze groeien en laat ons onze steden omvormen tot werkplaatsen van de vrede. Paus Franciscus (nieuwjaars-tweet @Pontifex)

Citeren

Christenen

Willen we als Christenen ooit nog iets betekenen in ons land dan zullen we moeten weten wie en wat we zijn en vooral wat de inhoud is van ons geloof. E.P. Meijering

Citeren

Boete…

Toen ik er eens over mopperde hoe ik verplicht was vlees te eten en geen boete kon doen, hoorde ik een die zei dat daar verdriet over hebben, meer spreekt van eigenliefde dan van verlangen naar boete Teresa van Avila; … Lees verder

Citeren

Leerling van Jezus

Wat het betekent leerling van Jezus te zijn ? Het is anderen helpen Jezus te kennen, lief te hebben en te gehoorzamen. Mc Clung

Citeren

De Levende Christus

Het Christendom zonder de Levende Christus is onvermijdelijk een christendom zonder navolging (van Christus) en Christendom zonder die navolging is altijd een Christendom zonder Christus. Wat overblijft is een abstract idee, een mythe… Dietrich Bonhoeffer.

Citeren

Parochie

Een christelijke geloofsgemeenschap, – zeg maar een parochie – heeft haar centrum, haar kern, haar midden, altijd en principieel buiten zichzelf. Bijgevolg; wanneer zij dichterbij haar kern is, is zij even buiten zichzelf. Henk de Roest

Citeren

Naar de kerk…

Het is niet zó dat mensen niet meer naar de kerk gaan omdat ze niet meer geloven. Precies het omgekeerde is waar: ze geloven niet meer… omdat ze niet meer naar de kerk gaan! G. le Bras socioloog